De Honderdste Aap

Zo kan kernbewapening worden afgeschaft

Ken Keyes jr.

160 Blz., ISBN 90 202 1111 0     
Uitgeverij Ankh Hermes, 1983     


Dit boekje is geen apekool. Integendeel, het geeft aan hoe met ons leven en onze wereld om te gaan! Wat te doen om te blijven leven!

De waanzin van de kernbewapening bedreigt de hele aarde. Het overzicht dat in dit boekje wordt gegeven, toont de onmeetbaarheid van nucleaire gevaren en de nietigheid van welk verweer dan ook.
Het "honderdste aap" verschijnsel kan onze enige hoop op een toekomst vor onze soort betekenen. Het laat zien dat, indien een voldoende aantal van ons zich van iets bewust is, wij allen er ons bewust van worden.
Het "honderdste aap" verschijnsel werd ontdekt tijdens een experiment dat onderzoekers in een apenkolonie op het eiland Koshima uitvoerden. Door de aan de energie van 99 apen toegevoegde energie van de "honderdste aap" bleek het nieuwe bewustzijn van die honderd plotseling bij alle apen - ook in veraf en geïsoleerd levende kolonies - aanwezig!
Dit principe is ook werkzaam in de mens en het is een reële mogelijkheid om op korte termijn de mensheid te doordringen van dreigende totale vernietiging bij gebruik van of ongelukken met kernwapens.

Kernwapens moeten worden afgeschaft. We móéten onze "vijanden", ook al hebben ze opvattingen die van de onze afwijken, als mènsen gaan beschouwen èn behandelen. Op eenvoudige wijze wordt uitgelegd hoe we dán met onszelf en met andere zouden kunnen omgaan.

De auteur, de Amerikaan Ken Keyes, is psycholoog en schrijver van het Handbook to Higher Consciousness, dat in 1979 in Nederland verscheen onder de titel Handboek voor hoger bewustzijn.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)