Betekenis van de Godin Nehalennia voor vandaag

De Godin Nehalennia, een oude Godin van Nederlandse bodem, werd tot diep in de derde eeuw van onze jaartelling vereerd in Nederland en ook in Duitsland zijn stenen met Haar naam opgedoken. Ze had zeker twee tempels in Zeeland, bij Domburg en bij Colijnsplaat. Met de komst van de Christelijke duistere middeleeuwen verdween de Godin Nehalennia na de vierde of vijfde eeuw langzaam uit het geheugen van de mensheid.
Toen er in 1647 na nul een hevige storm in Domburg fundamenten en brokstukken van een tempel en votief stenen zijn gevonden, kwam deze Godin langzaam maar zeker terug in ons hedendaagse historische, culturele en religieuze bewustzijn.
Met de groeiende belangstelling naar onze voorchristelijke natuurreligies en onze zoektocht naar onze roots, komt ook Nehalennia weer meer in de belangstelling.
De oude religies waren vaak matriarchaal gericht, op de Moeder Godin. Tegenwoordig zoeken steeds meer mensen een connectie met de Moedergodin, en komen zo ook bij Godin Nehalennia terecht!


De zeer gevarieerde symboliek rond Nehalennia

Zoals voor vele Godinnen geldt, is ook Nehalennia een Godin met een heel gevarieerde symboliek. De belangrijkste aanknopingspunten die we hebben om haar in deze tijd te eren zijn de gevonden votiefstenen, de sporen die onze voorouders voor ons hebben achtergelaten. We zien op die stenen verschillende taferelen die ons meer vertellen over haar werk- en invloedsferen.

Op heel veel stenen staat ze afgebeeld met een mand met appels en peren en/of brood.
Vruchten en brood staan natuurlijk voor vruchtbaarheid en overvloed. De mand staat vaak op haar schoot, dichtbij haar vruchtbare schoot. Zo zien we haar aspect als vruchtbaarheidsgodin.

Soms zien we Nehalennia staand afgebeeld, met een voet op het voorsteven van een boot, soms ook met een groot roer. Wat een krachtig beeld, Nehalennia als Stuurvrouwe voor een veilige overtocht!

Op de meeste stenen zit haar hond naast Nehalennia. De symboliek van een hond kan op verschillende manieren worden uitgelegd. Een hond is natuurlijk trouw, volgend, en een beschermende metgezel. Maar honden worden ook vaak als bewaker van de grens van de onderwereld gezien, honden die we in verschillende tradities kennen als ´hellehonden´.
Voor velen is Nehalennia ook een Godin gelieerd aan de onderwereld, de Godin die ook voor de overtocht naar het hiernamaals zorgt.

Een aantal keer is Nehalennia als drievoudige Godin afgebeeld (zie afbeelding rechts).
De drievoudige Godin, die we over heel Europa terugvinden, staat onder andere symbool voor de drie fases in het leven van de vrouw; maagd, moeder en wijze vrouw (dochter-moeder-groot moeder) die gelinkt zijn aan de fases van de maan; wassend-vol-afnemend/donker.
Bovendien herbergt de drievoudige Godin het geheim van de cyclus; de verandering van de seizoenen, het zaaien-groeien-oogsten van de gewassen op het land en geboorte-dood-wedergeboorte in het leven van de mens.
Ook geeft haar drievoudigheid aan waar de invloedssferen van de Godin liggen; in het aardse, de onderwereld en in de verbinding met het hemelse/goddelijke.

De Godin Nehalennia & jij

Zo zien we dus, door kort naar de votiefstenen te kijken, al een aantal belangrijke werkgebieden van de Godin Nehalennia. Op al deze gebieden kunnen we de vertaling maken naar hedendaagse situaties. We mogen haar aanspreken wanneer we ondersteuning en bekrachtiging nodig hebben met bijvoorbeeld nieuwe projecten die we graag tot volle glorie willen laten komen.
Dit kan op het gebied van werk zijn, maar ook een studie of voor je persoonlijke ontwikkeling. Wanneer we bescherming of sturing nodig hebben en wanneer we een connectie met de natuurlijke cycli willen maken of verdiepen kunnen we Nehalennia aanspreken in een gebed, offer of ritueel.
Wanneer een naaste overleden is kunnen we steun zoeken bij Nehalennia, we kunnen Haar tevens vragen de dierbare overledenne te begeleiden met diens overtocht naar de andere wereld.
Nehalennia is een Godin van overgangen, reizen, zowel letterlijk als meer figuurlijk. Een Godin van overvloed en vruchtbaarheid, zowel praktisch in de zin van dat je genoeg te eten hebt van goede oogsten, als meer figuurlijk dat je je leven als een vruchtbaar leven kan invullen met voor jou zinvolle bezigheden en fijne mensen om je heen.
De Godin Nehalennia is verbonden met de aarde en het water, Nehalennia is een echte Ne­der­landse Godin; Nederland waterland. Nehalennia is altijd al met ons verbonden geweest, het is aan ons om weer een verbinding met Haar te zoeken.