Priester/es van Nehalennia opleiding

In september 2017 ben ik begonnen met de twee jarige priester/es van Nehalennia opleiding.
Deze opleiding werdt gegeven door Jade , priesteres van Nehalennia, traditionele zeeheks, orakelvrouwe, Moeder Aarde Healer, en door Lianne, priesteres van Nehalennia, heidens heks en ritueelbegeleider.

De Godin Nehalennia trekt mij al sinds ik ruim 10 jaar geleden van Haar hoorde.
Sindsdien voel/hoor ik Haar roep en probeer ik zoveel mogelijk van Haar te weten te komen.
In september 2017 ben ik dan ook begonnen met een opleiding tot priester van Nehalennia, ten eerste om mijn persoonlijke band met de Godin Nehalennia uit te diepen en ten tweede om handvatten aangereikt te krijgen/leren om dit uit te dragen. Op 22 september 2018 heb ik het eerste jaar van deze tweejarige opleiding afgesloten met een inwijding tot Zeebroeder.
Ik heb veel geleerd gedurende deze opleiding, mijn relatie met de Godin Nehalennia krijgt steeds meer gestalte hoewel ik nog steeds het gevoel heb aan het begin te staan.


In de deuropening van Nehalennia's tempel de priesteressen Lianne en Jade
met enkele studenten: Annemieke, Martin (ik dus) en Jeannette. Foto gemaakt door Nick


De opleiding van Lianne en Jade zat goed in elkaar. Na een indrukwekkende toewijdingsceremonie waarbij ik sterke associaties kreeg met de Nevelen van Avalon, gingen we de eerste les meteen al de diepte in met het lopen van een labyrint. We hadden de geschiedenis en de symboliek rond de Godin Nehalennia uitvoerig behandeld en gingen nu naar onze eigen geschiedenis kijken.
Ik had nog nooit een labyrint gelopen en was verrast door het effect dat dit op me had.
Van buiten stap je het labyrint in en ga je vanaf je jeugd langzaam naar het heden in het centrum van het labyrint, en daarna in de omgekeerde volgorde weer terug. In mijn pubertijdsjaren schopte ik overal tegenaan en toen ik in deze periode in het labyrint was had ik ook de neiging alles wat in de weg lag in het labyrint opzij te schoppen. Mijn interesse in labyrinten was gewekt, en via www.labyrintwerk.nl vondt ik bestaande labyrinten bij mij in de buurt. Labyrinten bleken deel te zijn van een eeuwenoude inwijdingsweg. Heel waardevol om dit te leren kennen!

We bestaden tijdens de lessen ook aandacht aan onze energie, onze aura. Hoe voel je deze energie, hoe maak je je energieveld groter en kleiner en hoe bescherm je jezelf en sluit je je af voor de energie van anderen. Tijdens andere lesdagen gingen we hier weer verder op in door te kijken naar de energie van een bepaalde plek, de natuurspirits van een bepaalde plek. De lessen waren evenwichtig opgebouwd met een gedeelte theorie en een gedeelte praktijk. We kregen ook genoeg huiswerk mee, zoals een dertig daagse watermeditatie waarbij we iedere dag een watermeditatie deden en een zeswekelijkse opdracht je omgeving leren kennen en je hiermee verbinden.

Het was een intensief en zeer leerzaam jaar! Met het meeste wat ik dit jaar geleerd heb kan ik nog jaren voort, of neem je eigenlijk de rest van je leven mee in je dagelijkse levenspraktijk. Je leert een andere manier van naar de wereld en de mensen om je heen kijken, het is voor mij ook meer een levenswijze die ik al voor een groot deel had en die je verdiept, in een bepaalde richting ontwikkeld.
Het eerste leerjaar stond in het teken van je eigen relatie met de Godin Nehalennia, de moeder­godin, vruchtbaarheidsgodin van het land en het water. Je verbind jezelf met de natuur en stelt je daarmee open voor de natuur, de natuurspirits, met de Godin Nehalennia.

Het eerste leerjaar werd in september 2018 afgesloten met een mooie inwijdingsceremonie tot Zeebroeder en Zeezusters. Op 8 september 2019 sloot ik deze mooie opleiding af met een inwijding tot priester van de Godin Nehalennia. Ik heb echter het gevoel dat mijn leerproces nu pas begint!